top of page

Termeni și condiții generale

Prezentare generală

Acest site web este operat de ASOCIAȚIA APUSENI SPIRIT. Pe parcursul site-ul, termenii „noi” și „nostru” se referă la ASOCIAȚIA APUSENI SPIRIT. Oferim acest site web, inclusiv toate informațiile, instrumentele și serviciile disponibile pe acest site pentru dvs., utilizatorul, care sunteți condiționat de acceptarea tuturor termenilor, condițiilor, politicilor și a notificărilor menționate aici.Vizitând site-ul nostru vă angajați și sunteți de acord să fiți limitat de următorii termeni și condiții. Acești termeni de serviciu se aplică tuturor utilizatorilor site-ului, incluzând fără limitare utilizatorii care sunt motoare de căutare, furnizori, clienți, comercianți și / sau contribuitori de conținut.

Vă rugăm sa citiți cu atenție acești „termeni si conditii” înainte de a accesa sau utiliza site-ul nostru web. Prin accesarea sau utilizarea oricărei părți a site-ului, sunteți de acord să fiți limitat de acești termeni de serviciu. Dacă nu sunteți de acord cu toți termenii și condițiile acestui acord, atunci nu puteți accesa site-ul web.

Orice funcții sau instrumente noi adăugate magazinului curent vor fi, de asemenea, supuse termenilor și condițiilor. Puteți revizui în orice moment pe această pagina cea mai actuală versiune a termenilor și condițiilor. Ne rezervăm dreptul de a actualiza, modifica sau înlocui orice parte din acești termeni de serviciu prin publicarea actualizărilor și / sau modificărilor pe site-ul nostru web. Este responsabilitatea dvs. să verificați periodic această pagină pentru modificări. Utilizarea sau accesul pe site-ul web, după publicarea oricăror modificări, constituie acceptarea modificărilor din partea dvs.

1. Soluționarea alternativă a disputelor

Nu suntem nici obligați, nici dispuși să participăm la procedurile alternative de soluționare a litigiilor în cadrul comisiilor de arbitraj a consumatorilor.

2. Excluderea răspunderii pentru link-uri Internet ale terților

Pe paginile noastre, folosim link-uri internet pentru a face trimiteri către alte pagini de internet. Pentru toate aceste link-uri internet, este valabil faptul că: Declarăm în mod expres că nu avem nicio influență asupra stilului și conținutului paginilor legate. Astfel, ne distanțăm în mod expres față de întreg conținutul de pe toate paginile legate aparținând unor terțe părți și nu ne însușim aceste conținuturi ca fiind ale noastre. Această declarație se va aplica tuturor link-urilor internet afișate și pentru tot conținutul paginilor către care se fac legăturile.

3. Drepturile asupra fotografiilor

Toate drepturile asupra fotografiilor aparțin companiei noastre. Utilizarea acestora fără aprobarea prealabilă explicită nu este permisă.

4. Condiții generale

Ne rezervam dreptul de a refuza furnizarea serviciul/vânzarea produselor oricui din orice motiv în orice moment.

Conținutul dvs. (care nu include informațiile despre cardul de credit), poate fi transferat necriptat și implică (a) transmisii prin diferite rețele; (b) modificări de conformare și adaptare la cerințele tehnice ale rețelelor sau dispozitivelor de conectare. Informațiile despre cardul de credit sunt întotdeauna criptate în timpul transferului prin rețele.

5. Practicitatea, completivitatea și timpul informației

Nu suntem responsabili dacă informațiile puse la dispoziție pe acest site nu sunt corecte, complete sau actuale. Materialul de pe acest site este furnizat doar ca informații generale și nu trebuie utilizat ca singura bază pentru luarea deciziilor, fără a consulta surse de informații primare, mai exacte, mai complete sau mai oportune. Încrederea acordată oricărui material de pe acest site este pe propria răspundere.

Acest site poate conține anumite informații istorice. Aceste informații istorice, nu sunt neapărat actuale și sunt furnizate numai cu scopul de referință. Ne rezervam dreptul de a modifica conținutul acestui site în orice moment, dar nu avem obligația de a actualiza nicio informație de pe site-ul nostru. Sunteți de acord că este responsabilitatea dvs. să monitorizați modificările realizate pe site-ului nostru.

6. Modificări ale serviciilor și prețurilor

Prețurile pentru produsele noastre pot fi modificate fără o notificare în prealabil.

Ne rezervam dreptul de a modifica sau întrerupe serviciul (sau orice parte sau conținut al acestuia), în orice moment, fără o notificare în prealabil.

Nu vom fi raspunzatori pentru dvs. sau față de terții parte pentru nicio modificare, schimbare a prețului, suspendare sau întrerupere a serviciului.

7. Produse sau servicii

Am depus toate eforturile pentru a afișa cât mai corect culorile și imaginile produselor noastre care apar în cadrul magazinului. Nu putem garanta că afișarea culorilor realizata de monitorul computerului dvs. va fi exactă.

Ne rezervăm dreptul, dar nu suntem obligați, să limităm vânzările produselor sau serviciilor noastre către orice persoana, regiune geografică sau jurisdicție. Putem exercita acest drept de la caz la caz. Ne rezervăm dreptul de a limita cantitățile de produse sau servicii pe care le oferim. Toate descrierile produselor sau prețurilor produselor pot fi modificate oricând, fără notificare în prealabil, la discreția noastră. Ne rezervăm dreptul de a elimina orice produs în orice moment.

Nu garantăm că însușirile produselor, serviciilor, informațiilor sau ale altor materiale cumpărate sau obținute de dvs. vor corespunde așteptărilor dvs. sau că erorile serviciului vor fi corectate.

8. Corectitudinea informațiilor contului

Sunteți de acord să furnizați informații curente, complete și exacte despre dvs. și contul deschis. Sunteți de acord să vă actualizați prompt contul și alte informații, inclusiv adresa dvs. de e-mail, numerele cardului de credit și datele de expirare, astfel încât să putem finaliza tranzacțiile și să vă contactăm după caz.

9. Legături cu terța parte

Anumite produse, conținut și servicii disponibile prin serviciul nostru pot include materiale de la terță parte.

Link-urile terța parte de pe acest site vă pot direcționa către site-urile terțe care nu sunt afiliate la noi. Nu suntem responsabili pentru examinarea, evaluarea conținutului sau exactității, nu garantăm și nu vom avea nicio răspundere pentru materialele, site-urile, produsele sau serviciile părților terțe.

Nu suntem răspunzători pentru daune legate de achiziționarea sau utilizarea de bunuri, servicii, resurse, conținut sau orice alte tranzacții efectuate prin intermediul site-urilor terța parte. Vă rugăm să consultați cu atenție politicile și practicile terților și asigurați-vă că le înțelegeți înainte de a vă angaja în orice tranzacție. Reclamațiile, revendicările sau întrebările referitoare la produse oferite de terța parte trebuie sa fie direcționate către terța parte.

10. Observații, comentarii și alte mențiuni pentru utilizator

Dacă la solicitarea noastră, trimiteți anumite materiale specifice (de exemplu înscriere la concurs) sau fără o solicitare de la noi, trimiteți idei creative, sugestii, propuneri, planuri sau alte materiale, fie online, prin e-mail, prin poșta, sau altfel; (în mod colectiv, „comentarii”), sunteți de acord că putem, oricând, fără restricții, să edităm, să copiem, să publicăm, să distribuim, să traducem și să utilizăm în orice alt mediu orice comentariu pe care ni-l transmiteți. Nu avem nicio obligație (1) să păstrăm în mod sigur niciun comentariu; (2) să plătim compensații pentru comentarii; sau (3) să răspundem la orice comentarii.

Putem, dar nu avem obligația de a monitoriza, edita sau elimina conținutul pe care îl determinăm, la discreția noastră, ca este ilegal, jignitor, amenințător, defăimător, pornografic, obscen sau încalcă proprietatea intelectuală a oricărei părți sau acești termeni de utilizare.

Sunteți de acord că orice comentariu făcut de dvs. nu va încalcă niciun drept al vreunui terț, inclusiv drepturi de autor, mărci comerciale, confidențialitate sau alt drept personal sau de proprietar. De asemenea, sunteți de acord că orice comentariu făcut de dvs. nu va conține materiale ilegale, abuzive sau obscene sau că nu va conține un virus informatic, orice alt malware care ar putea afecta în orice mod funcționarea serviciului sau a oricărui site web aferent. Nu puteți utiliza o adresă falsă de e-mail, pretinzând că sunteți o altă persoană, astfel înșelându-ne pe noi sau terțe părți cu privire la originea oricărui comentariu . Sunteți singurul responsabil pentru comentariile pe care le faceți. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru comentariile postate de dvs. sau de către orice terță parte.

11.  Erori, inexactități și omisiuni

Ocazional pot exista informații pe site-ul nostru sau în cadrul serviciului care conțin erori tipografice, inexactități sau omisiuni care pot apărea la descrieri ale produselor, prețuri, promoții, oferte, taxe pentru transportul produselor, timpi de tranzit și disponibilitate. Ne rezervăm dreptul de a corecta, în orice moment, eventualele erori, inexactități sau omisiuni și de a schimba sau actualiza informațiile, de a anula comenzi în cazul în care orice informație din serviciu sau de pe orice site web aferent este inexactă, fără notificare prealabilă (inclusiv după ce ați înregistrat comanda dvs.).

Nu ne asumăm nicio obligație de a actualiza, modifica sau clarifica informațiile din serviciu sau de pe orice site web aferent, informații despre prețuri, cu excepția cazului în care este cerut de lege. Nu trebuie să se menționeze nicio dată de actualizare sau reactualizare aplicată în serviciu sau pe vreun site web conex, pentru a indica faptul că toate informațiile din serviciu sau de pe orice site web conex au fost modificate sau actualizate.

12. Utilizări interzise

În afară de alte interdicții prevăzute în termenii și condiții, utilizatorilor li se interzice accesarea site-ului sau a conținutului acestuia:
(a) în orice scop ilegal;
(b) să solicite altora să efectueze sau să participe la orice acte ilegale;
(c) să încalce orice regulament internațional, federal, provincial sau de stat, reguli, legi sau ordonanțe locale;
(d) să încalce drepturile noastre de proprietate intelectuală sau drepturile de proprietate intelectuala ale altora;
(e) hărțuirea, abuzul, insultarea, vătămarea, defăimarea, calomnia, intimidarea sau discriminarea în funcție de sex, orientare sexuală, religie, etnie, rasă, vârstă, origine națională sau dizabilitate;
(f) să prezinte informații false sau înșelătoare;
(g) să încarce sau să transmită viruși sau orice alt tip de cod rău intenționat care să fie sau să poată fi folosit în orice mod care să afecteze funcționalitatea serviciului, a oricărui site web conex sau a altor site-uri web;
(h) să colecteze sau să urmărească informațiile personale ale altora;
(i) să trimită spam, phish, pharm, pretext, crawl sau scrape;
(j) în orice scop obscen sau imoral;
(k) să interfereze sau să eludeze caracteristicile de securitate ale serviciului, ale oricărui site web conex sau a altor site-uri web. Ne rezervăm dreptul de a vă interzice utilizarea serviciului sau a oricărui site web aferent pentru încălcarea oricărei utilizări interzise.

13. Identificare

Sunteți de acord să despăgubiți, să apărați firma noastră și filialele, afiliații, partenerii, ofițerii, directorii, agenții, antreprenorii, licențiatorii, furnizorii de servicii, subcontractanții, furnizorii, internii și angajații, inofensivi de la orice cerere, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților, făcute de orice terță în cauză sau care rezultă din încălcarea dvs. a acestor termeni de serviciu sau a documentelor pe care le încorporează ca referință, sau a încălcării oricărei legi sau a oricărui drept a unei terță parte.

14. Separabilitate

În cazul în care orice prevedere a acestor termeni de serviciu este considerată ilegală, nulă sau inaplicabilă, această prevedere va fi totuși executorie în măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, iar porțiunea neexecutabilă va fi considerată ca fiind exclusă din acești termeni de serviciul, o astfel de determinare nu afectează valabilitatea și aplicabilitatea altor dispoziții rămase.

15. Terminarea acordului

Acești termeni și condiții sunt eficiente până în momentul în care sunt reziliate fie de dvs., fie de noi. Puteți încheia acești termeni de serviciu în orice moment, notificându-ne că nu mai doriți să utilizați serviciile noastre sau când încetați să mai utilizați site-ul nostru.

Dacă, în singura noastră judecată, suspectăm că ai eșuat în a respecta orice termen sau prevedere a acestor termeni și condiții, de asemenea, putem denunț acest acord în orice moment fără notificare. Veți rămâne responsabil pentru toate sumele scadente până la data de încheiere, inclusiv, în consecință, vă putem refuza accesul la serviciile noastre (sau la orice parte a acestora).

16. Acordul interior

Neexercitarea sau nepunerea în aplicare a vreunui drept sau dispoziție a acestor termeni de serviciu nu va constitui o renunțare la acest drept sau dispoziție.

Acești termeni de serviciu și orice politici, reguli de funcționare postate de noi pe acest site sau în ceea ce privește serviciul, constituie întregul acord și înțelegere dintre dvs. și noi ce guvernează utilizarea serviciului, înlocuind orice acorduri anterioare sau contemporane, comunicări și propuneri, fie în mod oral sau scris, între dvs. și noi (inclusiv, dar fără a se limita la, orice versiuni anterioare ale termenilor și condițiilor).

Orice ambiguități în interpretarea acestor termeni și condiții nu vor fi interpretate împotriva părții care a elaborat termenii.

17. Dreptul guvernant

Acești termeni de serviciu și orice acorduri separate prin care vă furnizăm servicii vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile României.

18.  Informații de contact

Orice întrebări cu privire la termenii și condițiile de furnizare a serviciului ar trebui să fie trimise la adresa apusenispirit@gmail.com

19. Protejarea datelor

Declarația de confidențialitate acoperă orice informații personale sau materiale partajate pe site. Puteți citi mai multe despre acest lucru aici.

bottom of page