top of page
Patrimoniul Cultural Campeni

Orașul Câmpeni "Capitala Țării Moților" deține doar doua construcții parte a patrimoniului cultural: Podul Ferdinand și Clădirea Gării.

Clădirea Gării a fost dată în folosința în anul 1912, fiind construită ca parte din calea ferată îngustă Turda–Abrud.

Valorile noastre istorice joacă un rol major în dezvoltarea durabila a regiunii. Din aceasta cauză dorim restaurarea clădirii la nivelul/aspectul dării in folosință pentru a deveni un punct de atracțiie turistică. Destinația exactă a acestei clădirii trebuie să fie decisă de autoritățile locale având in vedere importanța ei.

 

Construcția trebuie sa respecte toate normele de calitate in restaurare. Urmăriți mai jos cererile si răspunsurile administrațiilor în acest caz.

1. Cladirea este clasata ca monument istoric LMI 2015 AB-II - m B-20914.03 indiferent cum o iei tot autorizatie de construire iti trebuie.

2. S-a schimbat destinatia din halta in pensiune si tot la autorizatie ajungi.

A creat 6 goluri in peretele de rezistenta, a anulat lucarne si a creat alte lucarne mari pe lateral schimband volumul, compartimentarea interioara a fost schimbata afectand sau nu structura de rezistenta. Din nou tot autorizatie avea nevoie.

Lucrarea trebuia facuta cu firma autorizata si diriginte de santier autorizat de catre ministerul culturii respectand proiectul arhitectural ce se afla la muzeul feroviar din Budapesta.

 

Legislatie

Art. 11. - alin. (1) Se pot executa fără autorizaţie de construire/desfiinţare
următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul
arhitectural al construcţiilor, cu excepţia cazurilor în care acestea se execută la
categoriile de construcţii prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b):

b) reparaţii la acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă
forma acestora;
d) reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie exterioară, dacă se păstrează forma,
dimensiunile golurilor şi tâmplăriei, inclusiv în situaţia în care se schimbă
materialele din care sunt realizate respectivele lucrări
alin. (2) Se pot executa fără autorizaţie de construire/desfiinţare următoarele
lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor amplasate în zone de protecţie a monumentelor sau în zone construite protejate, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, ori dacă acestea nu reprezintă construcţii cu valoare arhitecturală sau
istorică, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate:
a) lucrări de reparaţii şi/sau întreţinere la construcţii existente, care nu afectează volumul, forma clădirii şi decoraţia faţadelor şi care nu reprezintă extinderi, demolări sau modificări structurale:

la  Art. 3. - (1) Construcţiile civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, precum şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea
construcţiilor, pentru:
b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de lege - monumente, ansambluri, situri - inclusiv la anexele
acestora, identificate în acelaşi imobil - teren şi/sau construcţii, la construcţii amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate;

bottom of page